Welkom

Elke organisatie wil aan kwaliteitsverbetering doen. Het houden van een spiegelbijeenkomst is één van de instrumenten om tot kwaliteitsverbetering te komen.
Een spiegelbijeenkomst maakt professionals bewust van het cliëntenperspectief. In een groepsgesprek vraagt een onafhankelijke gespreksleider aan cliënten hoe de dienstverlening is ervaren. De betrokken medewerkers zijn als toehoorders aanwezig. De kracht schuilt in de directe confrontatie met de cliënt en dit heeft een groot effect op het gedrag van de medewerker.

'LEREN DOOR TE LUISTEREN'

Op deze website wordt toegelicht wat een spiegelbijeenkomst is, waarom uw organisatie dit instrument zou moeten inzetten en waarom u nu juist mij als ervaren gespreksleider zou moeten benaderen.

'ANDERS KIJKEN IS MEER ZIEN'

Ook intercollegiaal spiegelen behoort tot de mogelijkheden.
Intercollegiaal spiegelen houdt in een zitting of overleg bijwonen en feedback geven op een door de organisatie gekozen onderwerp. Inmiddels is hiermee ook ervaring opgedaan. De respons is positief.